28 lutego - 2 marca 2019, Wisła, Hotel Gołębiewski w Wiśle

Sympozjum


Program naukowy sympozjum - pobierz!

Program sesji pielęgniarskiej - pobierz!

 

Szanowni Państwo,

 

 

Serdecznie zapraszamy na XI edycję Międzynarodowego Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki", które odbędzie się w dniach 28.02. - 2.03.2019 tradycyjnie w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Zachecamy Państwa do rejestracji!!

Tematy główne Sympozjum podczas tego wydarzenia:

Chirurgia warstwowa rogówki
Choroby rzadkie rogówki - diagnostyka i leczenie
Nowe techniki operacyjne w chirurgii refrakcyjnej
Soczewki premium w chirurgii zaćmy
Nowe techniki operacyjne w jaskrze

 

Zapraszamy lekarzy rezydentów do udziału w Sobocie Rezydenckiej!

Do zobaczenia w Wiśle!

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Edward Wylęgała

 

CERTYFIKAT INFARMA

Hotel Gołębiewski w Wiśle
Al. Ks. Bp. Bursche 3
43-460 Wisła

28 lutego - 2 marca 2019

BIURO ORGANIZATORA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54

PARTNER NAUKOWY

Partner naukowy
Oddział Kliniczny Okulistyki
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Oddział Okulistyczny Okręgowego
Szpitala Kolejowego w Katowicach
Tel.: +48 71 780 90 52